Hoidon perusteet

Toistuva tai pitkäaikainen risasairaus (korva-, nenä- ja kurkkutaudit)

Kiireettömän hoidon perusteet
15.5.2009 • Viimeisin muutos 9.4.2009
Sosiaali- ja terveysministeriö

ICD-tautiluokitus

J03 Angina tonsillaris (äkillinen nielurisatulehdus)

J35.0 Tonsillitis chronica (pitkäaikainen nielurisatulehdus)

J36 Abscessus peritonsillaris (kurkkupaise)

J03.9 Tonsillitis acuta non specificata (tarkemmin määrittämätön akuutti nielurisatulehdus)

J35 Morbi chronici tonsillarum (pitkäaikaiset risasairaudet)

R50.9 Febris e causa ignota ("periodic fever", lasten toistuva kuumeilu tuntemattomasta syystä)

Perusterveydenhuolto / Lähetteessä edellytettävät tiedot

  • Tiedot sairastetuista nielutulehduksista ja niiden vuoksi tehdyistä tutkimuksista (erityisesti mahdolliset betahemolyyttisen streptokokin aiheuttamat infektiot) sekä annetusta hoidosta.
  • Tiedot mahdollisista hengitysteiden ja nielun obstruktio (tukkeuma)- oireista.

Kiireettömän leikkaushoidon perusteet erikoissairaanhoidossa

Leikkaushoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen arvioon. Kiireettömän leikkaushoi don edellytyksenä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista tekijöistä. Näiden olemassaolosta huolimatta leikkausta ei kuitenkaan tehdä, jos siitä ei ole odotettavissa hyötyä potilaan lii tännäissairaudet ja muut tekijät huomioiden.

  • Toistuva kuumeinen nielutulehdus: 1) 3–4 tulehdusta vuosittain: kuumeilu, kurkkukipu, yleisoireet, tulehtuneet ja usein peitteiset nielurisat, 2) viljelyssä on kasvanut A-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki -bakteeri, 3) myös streptokokki-negatiiviset tulehduspotilaat, kun oireet haittaavat
  • Krooninen nielutulehdus: 1) Haiseva hengitys, tulppaiset nielurisat, nielun arkuus, 2) tulehtuneet nielurisat, joiden kryptistä painettaessa työntyy märkää tai tulppia
  • Lasten toistuva kuumeilu (periodic fever): 1) toistuvat muutaman päivän kestoiset kuumejaksot, 2) epäily nielutulehduksesta, eikä muuta tulehduskeskusta ole osoitettavissa
  • Suurikokoisista kita- ja/tai nielurisoista johtuva nenä- ja suunielun ahtaus: 1) Ahtauttava unenaikainen hengityskatkos eli uniapnea lapsilla (ks. myös aikuisten uniapnea), nenän tukkoisuus, nielemisvaikeudet ja purentaviasta johtuvat oireet, 2) kliinisessä tutkimuksessa todetaan suurentuneet risat tai suunhengityksestä johtuva avopurenta.

Käypä hoito –suositus

Nielutulehdus «Nielutulehdus»1

Työryhmä

Tuomas Holma OYS, Tomi Penna OYS, Jukka Luotonen OYS

Yhteyshenkilö

Tuomas Holma (tuomas.holma(at)ppshp.fi)