Sydänsairaudet

Verenkiertoelimistön rakenne ja tehtävät

Sydänsairaudet
16.6.2014
Raimo Kettunen

Verenkiertoelimistön keskeiset osat ovat sydän, valtimot, hiussuonet ja laskimot. Sydän on lihaspumppu, joka pumppaa laskimoista tulevan veren valtimoihin ja hiussuoniin, joissa tapahtuu aineiden vaihto veren ja solujen välillä. Hiussuonista veri kerääntyy laskimoihin. Laskimot kuljettavat veren takaisin sydämeen. Imunestekierto täydentää verenkiertoa keräämällä verestä kudoksiin tihkuneen nesteen takaisin laskimoihin.

Sydän sijaitsee rintaontelossa keuhkojen välitilassa. Edestä katsottuna sydän on suureksi osaksi keskellä rintalastan takana ja osin rintalastan vasemmalla puolella (kuva «Sydän ja verisuonet»1).

Sydämen osat

Sydämen ontelot ovat: oikea eteinen (atrium), oikea kammio (ventrikkeli), vasen eteinen ja vasen kammio. Eteisten ja kammioiden välissä ovat väliseinät (eteisseptum, kammioseptum). Sydämen ulkokalvo eli endokardium ympäröi sydäntä ulkopuolelta, sisäkalvo eli endoteeli verhoaa sydämen onteloiden sisäpintaa (kuva «Sydämen rakenne»2). Sydänpussi ympäröi ja tukee kokonaisuudessaan toimivaa sydäntä (perikardium).

Sydämen läpät

Sydämen läpät (valvulae) ovat tärkeitä verenkierron oikean suunnan ylläpitämisessä. Sydämessä on neljä läppää, kaksi eteis-kammioläppää sekä aorttaläppä ja keuhkovaltimoläppä.

Oikean eteisen ja oikean kammion välissä on kolmipurjeläppä eli trikuspidaaliläppä. Nimensä mukaisesti läpässä on kolme purjetta, jotka kiinnittyvät jännerihmojen (corda) avulla oikean kammion sisäseinämien nysty- eli papillaarilihaksiin. Oikean kammion ja keuhkovaltimon välillä on kolmipurjeinen keuhkovaltimo- eli pulmonaaliläppä.

Vasemman eteisen ja vasemman kammion välillä on kaksipurjeinen mitraali- eli hiippaläppä. Sen purjeiden kärkiosat kiinnittyvät jännerihmojen avulla vasemman kammion sisäseinämien nystylihaksiin. Vasemman kammion ja aortan välillä on kolmipurjeinen aorttaläppä.

Verenkiertojärjestelmä

Verenkierto on järjestäytynyt kahteen kiertoon. Sydämen vasen kammio pumppaa veren suureen verenkiertoon eli ääreisverenkiertoon, josta veri palautuu laskimoiden kautta sydämen oikeaan eteiseen ja edelleen oikeaan kammioon. Oikea kammio pumppaa veren keuhkoverenkiertoon, josta käytetään myös nimitystä pieni verenkierto. Siinä veri kiertää keuhkovaltimoiden, keuhkorakkuloiden pinnalla olevien hiussuonten ja keuhkolaskimoiden kautta sydämen vasempaan eteiseen.

Valtimoverenkierto kuljettaa sydämen pumppaaman veren avulla kudoksiin niiden tarvitseman hapen ja muut energia- ja rakennusaineet. Laskimoverenkierto kuljettaa aineenvaihdunnan tuottaman hiilidioksidin ja muut haitta- ja jäteaineet soluista pois.