Sydänsairaudet

Äkillisen supraventrikulaarisen takykardian hoito

Sydänsairaudet
16.6.2014
Markku Mäkijärvi

Terveyskeskuksessa tai sairaalassa potilaalta otetaan heti sydänfilmi ja tehdään nopea tilannearvio. Kun supraventrikulaarinen takykardia varmistuu ja potilas sietää rytmihäiriötä kohtalaisen hyvin (esimerkiksi verenpaine on normaalialueella), päivystävä lääkäri kokeilee usein kaulavaltimon hierontaa ja seuraa samalla sydänfilmiä (ns. karotishieronta, ks. «Sydämen toiminnan säätely»1). Kaulavaltimon painaminen (baroreseptorit, ks. «Sydämen toiminnan säätely»1) hidastaa johtumista sydämen johtoradoissa ja saattaa pysäyttää rytmihäiriön.

Lääkehoito

Mikäli rytmihäiriö ei pysähdy kaulavaltimon hieronnalla, annetaan yleensä suonensisäistä lääkitystä. Käytetyin lääke on nykyään adenosiini (6–18 mg). Se on erittäin lyhytvaikutteinen. Adenosiini hidastaa ohimenevästi eteis-kammiojohtumista ja pysäyttää rytmihäiriön. Potilas tuntee yleensä lyhyen aikaa hengenahdistusta, mikä on vaaratonta.

Beetasalpaajat (esimerkiksi metoprololi 2,5–5,0 mg toistuvin annoksin) ja kalsiuminestäjät (esimerkiksi verapamiili 1–2 mg toistuvin annoksin) ovat myös käyttökelpoisia jos verenpaine on hyvä . Lääkevaikutuksista kerrotaan tarkemmin lääkeartikkelissa (ks. «Rytmihäiriölääkityksen periaatteet»2).

Sähköinen rytminsiirto

Jos rytmihäiriö on nopea tai potilas sietää sitä huonosti, on turvallisinta tehdä sähköinen rytminsiirto (kardioversio). Ennen rytminsiirtoa tulisi olla neljä tuntia ravinnotta, ettei keuhkoihin joutuisi oksennusta pahoinvoinnin yllättäessä. Tästä varotoimesta voidaan hätätilanteessa luopua.

Käytännössä sähköinen rytminsiirto pysäyttää rytmihäiriön aina. Joskus rytmihäiriöherkkyys voi olla niin suuri, että takykardia alkaa heti uudelleen. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan joksikin aikaa suonensisäistä ja myöhemmin ehkä suun kautta otettavaa rytmihäiriön estolääkitystä ja sairaalaseurantaa.

Jatkotutkimukset

Jatkotutkimusten tarpeen harkinta on äkillisen tykytyskohtauksen jälkeen aina paikallaan. Lepo-EKG:n ja laboratoriokokeiden lisäksi tehdään usein sydämen ultraäänikuvaus. Toistuvista tykytyskohtauksista kärsivät potilaat ohjataan elektrofysiologiseen tutkimukseen ja mahdolliseen ablaatiohoitoon.

Mikäli rytmihäiriö on ehtinyt korjaantua potilaan tullessa päivystykseen, saattaa EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti tai oirejohteinen EKG paljastaa diagnoosin. Sydänsairauden ja vakavan rytmihäiriötaipumuksen poissulku on tärkeää.