Sydänsairaudet

Haaratakykardia

Sydänsairaudet
16.6.2014
Sinikka Yli-Mäyry

Haaratakykardia on harvinainen kammiotakykardian muoto. Laajentava sydänlihassairaus (dilatoiva kardiomyopatia, ks. «Laajentava sydänlihassairaus»1) on tavallisin siihen liittyvä sydänsairaus. Sitä voi esiintyä myös läppävikojen yhteydessä. Terveessä sydämessä haaratakykardia on erittäin harvinainen.

Mekanismit

Haaratakykardiassa vika on johtoradoissa. Vian voi aiheuttaa sydämen kammion laajentuminen, joka venyttää ja vaurioittaa joko oikeaa tai vasenta haaraketta.

Kammiotakykardian sähköinen rintama käyttää väylänä molempia haarakkeita. Kierto voi kulkea vasenta haaraa oikeaan haaraan tai päinvastoin. Kierron suunta näkyy EKG:ssä takykardian aikaisen kammioheilahduksen muodosta, joka on joko vasemman tai oikean haarakatkoksen kaltainen.

Toteaminen

Sydänfilmissä nähdään usein pidentynyt PQ-aika ja haarakatkos. Jos potilaalla on lisäksi laajentava lihassairaus, tulee epäillä haaratakykardiaa. Elektrofysiologinen tutkimus on aiheellinen diagnoosin varmistamiseksi (ks. «Elektrofysiologisen tutkimuksen tekeminen ja tulosten arviointi»2).

Haaratakykardia on tavallisesti nopea ja pitkäkestoinen. Se voi johtaa sydämen vajaatoiminnan vaikeutumiseen tai potilaan tajuttomuuteen. Tällaisessa epävakaassa tilanteessa kammiolihas voi ärsyyntyä ja aiheuttaa muuta kammiotakykardiaa haaratakykardian lisäksi. Tämä voi johtaa pahimmillaan kardiogeeniseen sokkiin tai sydämenpysähdykseen.

Hoito

Haaratakykardia soveltuu hyvin katetriablaatiohoitoon. Siinä katkaistaan yleensä oikea haara, jonka jälkeen kierto ei ole enää mahdollinen.

Koska johtorata on ennestään sairas, voi ilmetä johtumishäiriöitä. Siksi sydämentahdistin voi olla aiheellinen.

Taustalla oleva sydänlihassairaus voi aiheuttaa myös itse sydänlihaksesta alkavaa kammiotakykardiaa. Sen takia rytmihäiriötahdistimen asennus on yleensä aiheellinen.