Sydänsairaudet

Akuutin vajaatoiminnan kehittyminen

Sydänsairaudet
16.6.2014
Jyri Lommi

Äkillinen sydämen toiminnan pettäminen on hätätilanne, joka edellyttää aina kiireellistä tutkimusta ja hoidon aloittamista. Taustalla oleva sydänsairaus (ks. «Sydämen vajaatoiminnan syyt ja mekanismit»1 ja «Sydämen vajaatoiminnan aiheuttajat»2) vaikuttaa akuutin vajaatoiminnan oirekuvaan (taulukko « Äkillisessä sydämen vajaatoiminnassa esiintyviä oireita.»1) ja oireiden kehittymisnopeuteen.

Sydämen vajaatoiminta voi kehittyä ennalta arvaamatta muutamassa tunnissa esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä (ks. «Sydäninfarktin aiheuttamat vauriot ja toipuminen»3). Se voi ilmaantua myös hitaammin, päivien kuluessa esimerkiksi sydänlihassairauden (kardiomyopatia) aiheuttamana (ks. «Sydämen vajaatoiminnan syyt ja mekanismit»1). Piilevä, lieväoireinen sydämen vajaatoiminta voi puhjeta äkillisesti jonkin muun verenkiertoelimistöä kuormittavan sairauden seurauksena.

Huomattavalle osalle potilaista vajaatoiminta jää pysyväksi ja aiheuttaa toistuvasti sairaalahoidon tarvetta. Tällöin sydämen vajaatoiminnan vaikeutumisen taustalla on usein sydänperäisten syiden ohella usein muita sairauksia sekä lääkehoidon toteutumiseen liittyviä ongelmia (taulukko «Sydämen äkillisen vajaatoiminnan tavalliset syyt»4).

Oireet

Akuutin vajaatoiminnan vaikeimmat kliiniset ilmentymät ovat keuhkopöhö ja sokki. Keuhkopöhö syntyy, kun sydämen pumppausteho ei riitä ylläpitämään normaalia ääreisverenkiertoa ja veri pakkautuu vasempaan kammioon, eteiseen ja keuhkolaskimoihin. Verentungoksen seurauksena keuhkolaskimopaine kasvaa ja nestettä alkaa tihkua keuhkovälitilaan sekä keuhkorakkuloihin.

Nesteen kertyminen keuhkoihin heikentää kaasujen vaihtoa keuhkorakkuloissa ja lisää hengitystyötä. Sydämen pumppausvajaus ja sitä seuraava keuhkojen verentungos synnyttävät nopeasti "noidankehän", jonka katkaiseminen edellyttää aina ripeää diagnostiikkaa ja oikein kohdennettuja hoitotoimia (kuva «Vajaatoiminnan aiheuttamat muutokset keuhkoissa»1 ja kuva «Keuhkopöhö»2).

Taulukko 1. Äkillisessä sydämen vajaatoiminnassa esiintyviä oireita.
Hengenahdistus
Hapenpuutteen tunne
Rintakipu
Tykytyksen tunne
Tuskaisuus
Sekavuus
Pelko