Sydänsairaudet

Vajaatoiminnan lääkehoidon toteutus

Sydänsairaudet
16.6.2014
Leila Partanen

Sydämen kuormitusta keventävillä lääkkeillä saavutetaan yleensä tasapaino, jossa oireet pysyvät kurissa ja jokapäiväinen elämä sujuu aikaisempaa helpommin. Vajaatoiminta edellyttää aina pysyvää lääkitystä.

Lääkitystä muutetaan potilaan voinnin mukaan, mutta lääkemuutoksista tulisi aina sopia lääkärin kanssa. Potilaan omatoiminen lääkkeiden käytön lopettaminen tai vähentäminen johtaa taudin etenemiseen ja oireiston lisääntymiseen.

Lääkehoidon perusta ovat ACE:n estäjät ja beetasalpaajat (ks. «Angiotensiinikonvertaasin estäjät sydämen vajaatoiminnan hoidossa»1 ja «Beetasalpaajat sydämen vajaatoiminnan hoidossa»2). Vaikeassa vajaatoiminnassa tarvitaan myös nesteenpoistolääkitystä (diureetteja) ja usein digoksiinia (ks. «Diureetit sydämen vajaatoiminnan hoidossa»3 ja «Digoksiini ja muut vajaatoiminnan hoidossa käytettävät lääkkeet»4). Veren hyytymistä ehkäisevä lääkitys on usein myös tarpeen (ks. «Digoksiini ja muut vajaatoiminnan hoidossa käytettävät lääkkeet»4).

Lääkkeenoton säännöllisyys

Lääkkeenotto voi unohtua ja sitä sattuu kaikenikäisille. Muistamisen varmistamiseksi suositellaan apteekeissa myytävää tablettien annostelijaa (dosetti). Se kertoo "lahjomattomasti", tuliko lääke otettua vai ei. Lääkehoidon teho perustuu siihen, että potilas noudattaa annettuja ohjeita.

Jos lääkkeen ottaminen siirtyy muutamalla tunnilla, se ei aiheuta pitkäaikaisia haittoja. Mikäli vuorokauden kaikki lääkkeet jäävät ottamatta ja asia huomataan vasta seuraavana päivänä, otetaan lääkeannokset seuraavana päivänä yleensä tavalliseen tapaan.

Lääkkeen ottoajankohta

Jokainen voi itse jonkin verran sovittaa lääkkeiden ottoajankohtia oman päivärytminsä mukaisesti. Siitä voi neuvotella hoitajan kanssa. Erilaiset sydämen toimintaa ja kuormitusta keventävät lääkkeet otetaan aamuisin. Tavallisin ottoajankohdan siirtämisen tarve on nesteenpoistolääkkeissä (ks. «Diureetit sydämen vajaatoiminnan hoidossa»3).

Jokaisella valmisteella on oma vaikutuksensa. Jos joku lääke aiheuttaa sivuvaikutuksia, se tulee aina kertoa lääkärille. Haittavaikutukset voidaan usein välttää lääkkeen annosta muuttamalla tai vaihtamalla toiseen valmisteeseen.

Lääkeannoksia lisätään hoidon alkuvaiheessa vähitellen. Annosmuutoksista sovitaan yleensä lääkärin vastaanoton yhteydessä. Joskus lääkitystä voidaan joutua tilapäisesti vähentämään, esimerkiksi jos pulssi on liian harva tai verenpaine liian alhainen.

Nesteenpoistolääkkeen ottoajankohdan ja annoksen muuttaminen

Nesteenpoistolääke (diureetti) voi vaikuttaa hyvin nopeasti ja sen teho kestää voimakkaana joitakin tunteja. Virtsaamistarvetta voi tulla nopeasti. Jos lääkkeen käyttö on tiheän virtsaamistarpeen vuoksi hankalaa esimerkiksi aamupäivisin, tabletin ottamisen voi siirtää toiseen ajankohtaan. Lääke tulee kuitenkin ottaa vähintään viisi tuntia ennen nukkumaanmenoa, jotta lisääntynyt virtsaneritys ei häiritse yöunta.

Lääkeannoksen muutokset

Lääkkeen annostusta voi muuttaa itse vain ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti. Lääkityksen lisäämisen tarve voi syntyä, jos nestettä kertyy nopeasti ja paino nousee useita kiloja lyhyessä ajassa. Nousu tulisi saada nopeasti pysähtymään (ks. «Akuutin vajaatoiminnan kehittyminen»5 ). Jos käytössä on nopeavaikutteinen nesteenpoistolääke (esimerkiksi furosemidi), annoksen omatoiminen muuttaminen voi olla hyväksyttävää.

Diureettilääkitystä ja ACE:n estäjälääkitystä saavan potilaan kalium-, natrium- ja kreatiniiniarvoja seurataan verikokeilla. Osa lääkkeistä lisää kaliumin erittymistä virtsaan, ja osa taas voi kerryttää sitä elimistöön. Seuranta on tarpeen, koska liika kalium tai sen puute voi altistaa rytmihäiriöille.

Vajaatoiminta ja särkylääkitys

Särky- tai kuumelääkkeiden kanssa tulee noudattaa varovaisuutta. Erilaiset tulehduskipulääkkeet heikentävät munuaisten toimintaa ja siksi elimistöön kertyy nestettä. Markkinoilla on lukuisia valmisteita. Tavallisimpia käsikauppalääkkeitä ovat ibuprofeeni ja tavallinen asetyylisalisyylihappo eli aspiriini. Säännöllisesti veren hyytymisen estolääkityksenä käytetty 100 mg asetosalisyylihappo ei aiheuta nesteen kertymistä. Jos särkylääkettä joudutaan käyttämään säännöllisesti, siitä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Turvallisia vaihtoehtoja ovat ilman reseptiäkin saatavat parasetamolia sisältävät valmisteet.

Luontaistuotevalmisteet ja sydänlääkitys

Luontaistuotevalmisteista pitää aina neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Monet niistä ovat lääkkeenomaisia valmisteita, joilla voi olla haitallisia sivuvaikutuksia. Ne saattavat joko voimistaa potilaan käyttämän lääkkeen tehoa tai poistaa sen hyödyllisen vaikutuksen lähes kokonaan.