Sydänsairaudet

Toipuminen sydänleikkauksesta

Sydänsairaudet
16.6.2014
Mikko Hippeläinen

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään joko teho-osastolle tai erilliselle valvontaosastolle. Potilas herää leikkauksesta normaalisti muutamassa tunnissa. Ajoittain nukutusta jatketaan tarkoituksella, jotta voidaan hoitaa esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa. Heräämisen jälkeen varmistutaan, että potilas pystyy itse hengittämään, jonka jälkeen hengitysputki poistetaan. Ennen siirtoa vuodeosastolle poistetaan leikkausalueelle asennetut laskuputket, joita pitkin leikkausalueelle vuotanut veri ja kudosnesteet pääsevät poistumaan.

Vuodeosastolla parin kolmen vuorokauden aikana useimmat potilaat ovat kipulääkkeiden vuoksi tokkuraisia, yleistä on myös ruokahaluttomuus ja vaihteleva kuume. Parin vuorokauden kuluttua leikkauksesta esiintyy hyvin yleisesti eteisvärinää. Se hoidetaan lääkkeellä ja joskus myös rytminsiirrolla. Yleensä vointi paranee nopeasti, ja useimmiten kolmen tai neljän vuorokauden kuluttua potilas voidaan siirtää lähettävään keskussairaalaan tai aluesairaalaan.

Ennen kotiutusta keskustellaan potilaan kanssa jatkohoidosta. Lopullinen lääkitys, tarvittavat sairauslomat ja kuntoutuksen tarve arvioidaan tässä vaiheessa.

Toipumisessa on tärkeää nousujohteinen liikunta. Lisäksi alkuvaiheessa tulee varoa rintalastaan kohdistuvaa liian suurta rasitusta. Yleisimmin ongelmia aiheuttaa hakkaava yskä. Kuten pallolaajennuksenkin jälkeen sepelvaltimoiden riskitekijöiden hallinta on ennusteen kannalta avainasemassa.

Paranemista haittaavia ongelmia

Leikkauksen jälkeiset kivut vähenevät useimmiten nopeasti, mutta joillakin potilailla haittaavat kivut voivat jatkua jopa useita kuukausia. Hakkaavasta yskästä voi myös tulla ongelma. Tällöin tulee varmistaa, ettei yskä aiheudu käytetyistä lääkkeistä.

Haavatulehduksia esiintyy noin 10 %:lla potilaista. Onneksi vakavia tulehduksia on vain noin 2 %:lla. Sydänpussin avauksen jälkeisellä oireyhtymällä (postperikardiotomiasyndrooma) tarkoitetaan viikon tai kahden kuluttua leikkauksesta alkavaa kuumeilua ja yleisvoinnin laskua. Hoitona ovat aspiriinin kaltaiset lääkkeet ja muiden kuumeilun syiden poissulkeminen.

Rytmihäiriöt, erityisesti eteisvärinä, ovat yleinen ongelma heti leikkauksen jälkeen, mutta voivat esiintyä myöhemminkin. Harvinainen mutta mielessä pidettävä myöhäisongelma on sydän- tai keuhkopussiin kertyvä neste. Ruumiillisten ongelmien lisäksi leikatuilla potilailla esiintyy masennuksen kaltaisia oireita (ks. «Masennus ja ohitusleikkaus»1). Lievät ongelmat väistyvät yleiskunnon kohoamisen myötä itsestään, mutta mikäli ne haittaavat merkittävästi elämää, on syytä kääntyä lääkärin puoleen.