Sydänsairaudet

Sydänlääkkeiden yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa

Sydänsairaudet
16.6.2014
Raimo Kettunen

Lääkkeiden yhteisvaikutuksella tarkoitetaan yleensä haittavaikutuksia, jotka syntyvät käytettäessä kahta tai useampaa lääkettä samanaikaisesti. Yhteisvaikutukset syntyvät joko siitä, että lääke lisää tai vähentää toisen lääkkeen pitoisuutta elimistössä (farmakokineettinen yhteisvaikutus) tai tehostaa tai heikentää muutoin toisen lääkkeen vaikutusta (farmakodynaaminen yhteisvaikutus) (taulukko «Sydänlääkkeiden merkittäviä yhteisvaikutuksia.»1). Lääkkeiden yhteisvaikutuksen takia lääkkeen teho voi siis heikentyä tai voimistua.

Jos lääkkeen vaikutus lisääntyy yhteisvaikutuksen vuoksi, myös haittavaikutukset voivat korostua. Haitat pyritään aina välttämään joko annostusta muuttamalla tai lääkettä vaihtamalla, mikäli se on mahdollista.

Verenpaineen lasku

Yleisimmät lääkkeiden yhteisvaikutukset sydänpotilailla aiheutuvat siitä, että monet sydänlääkkeet alentavat verenpainetta (taulukko «Lääkehoidon merkitys sydänsairauksissa»1). Tavallisesti lääkkeiden verenpainetta alentava yhteisvaikutus kuitenkin vähenee ja jopa häviää, kun verenpaine laskee normaalille tasolle. Joskus lääkkeiden ns. tavoiteannoksista joudutaan tinkimään verenpaineen liiallisen alenemisen ja siihen liittyvien huimaus- ja muiden oireiden takia.

Altistuminen verenvuodoille ja veritulpille

Eniten vakavia ongelmia aiheuttavat sellaiset lääkkeet, jotka voimistavat tai heikentävät varfariinilääkkeen tehoa ja altistavat potilaan joko verenvuodoille tai veritulpille. Tulehduskipulääkkeet (ks. «Sydänpotilaan monilääkityksessä huomioon otettavia asioita»2) voimistavat varfariinin tehoa ja aiheuttavat verenvuotoja. Myös verapamiili, digoksiini ja useimmat rytmihäiriölääkkeet voivat aiheuttaa vaarallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

Taulukko 1. Sydänlääkkeiden merkittäviä yhteisvaikutuksia.
SydänlääkeLääkkeen pitoisuutta tai vaikutuksia lisäävät muut lääkkeet ja aineetLääkkeen pitoisuutta tai vaikutuksia vähentävät muut lääkkeet ja aineet
ACE:n estäjätAprotiniini
AmiodaroniDabigatraani, diltiatseemi, erytromysiini, sotaloli, verapamiiliOrlistaatti (laihduslääke)
BeetasalpaajatDiltiatseemi, verapamiiliKarbamatsepiini, omepratsoli, tupakka, grilliliha
SiklosporiiniAmiodaroni, kalsiuminestäjät, monet sienilääkkeet, erytromysiini, greippimehuKarbamatsepiini, mäkikuisma
SimvastatiiniAmiodaroni, monet sienilääkkeet, erytromysiini, greippimehuKarbamatsepiini, mäkikuisma
VarfariiniAmiodaroni, fluvastatiini, metronidatsoli, aspiriini, ibuprofeeni ja muut tulehduskipulääkkeetVihreät kasvikset, alkoholi