Sydänsairaudet

Kammiotakykardia

Sydänsairaudet
16.6.2014
Sinikka Yli-Mäyry

Kammiotakykardia on rytmihäiriö, jossa todetaan vähintään kolme peräkkäistä kammiolisälyöntiä. Kammiotakykardia voi ilmetä myös terveessä sydämessä, yleisin muoto on oikean kammion ulosvirtauskanavan kammiotakykardia. Tavallisimmin sitä kuitenkin esiintyy rakenteellisesti poikkeavassa sydämessä.

Leveäkompleksista takykardiaa on pidettävä aina ensisijaisesti kammioperäisenä, kunnes toisin osoitetaan. Olennaista on selvittää ja sulkea pois kammiotakykardian taustalla oleva sydänsairaus. Jos sydäninfarktin sairastaneella potilaalla esiintyy tajunnanmenetyskohtaus (synkopee), on syynä todennäköisesti kammiotakykardia.

Kammiotakykardian hoito on tärkeää, sillä pitkäkestoinen kammiotakykardia voi muuttua kammiovärinäksi ja johtaa sydämenpysähdykseen (ks. «Sydämenpysähdys»1).

Tyypit

Kammiotakykardia voi ilmetä lyhyt- tai pitkäkestoisena. Jos kammiotakykardia kestää vähintään 30 sekuntia, on kyse pitkäkestoisesta kammiotakykardiasta. Pitkäkestoinen kammiotakykardia voi aiheuttaa huimausta tai tajunnan menetyksen. Jos kammiotakykardiaa esiintyy vähintään puolet tutkitusta ajasta, on kyse vallitsevasta kammiotakykardiasta.

Yhdenmuotoisessa kammiotakykardiassa kammioheilahdus sydänfilmissä on aina samanlainen, kun taas monimuotoisessa kammiotakykardiassa kammioheilahduksen muoto vaihtelee.

Kääntyvien kärkien (torsades de pointes) kammiotakykardiassa kammioheilahduksen akseli ja muoto vaihtuvat liukuen sukkulamaisesti EKG:ssä. Monimuotoinen ja kääntyvien kärkien kammiotakykardia voivat johtaa kammiovärinään.

Kammiotakykardian diagnoosin varmistaminen ja syyn selvittäminen edellyttävät sairaalatutkimuksia (ks. «Elektrofysiologisen tutkimuksen aiheet»2). Taulukossa « Kammiotakykardian eri tyypit.»1 on esitetty kammiotakykardian eri muodot.

Mekanismit

Sydämen rakennepoikkeavuudet, kuten arpikudos, altistavat kammiolisälyöntisyydelle. Sydänlihakseen muodostuu arpea erityisesti sydäninfarktin jälkeen. Kammiolisälyönnit voivat yhdessä iskemian (hapenpuutteen) tai muun ärsykkeen (sympatikotonia) kanssa käynnistää kammiotakykardian.

Erotusdiagnostiikka

Joskus myös supraventrikulaarinen takykardia voi esiintyä leveällä kammioheilahduksella (leveäkompleksinen takykardia). Pre-eksitoituneessa eteislepatuksessa tai antidromisessa takykardiassa WPW-potilaalla (ks. «Wolff–Parkinson–Whiten (WPW) oireyhtymä»3) johtuminen eteisistä kammioihin tapahtuu oikoradan kautta. Tällöin kammioheilahdus on leveä ja kammiovaste nopea.

Nopeassa eteisvärinässä tai eteislepatuksessa kammioon johtuminen voi tapahtua poikkeavasti. Silloin johtuminen eteisestä kammioon tapahtuu oikeaa tai vasenta kammionsisäistä haaraa käyttäen (ks. «Sydämen sähköinen toiminta»4). Tällöin kammioheilahdus on toiminnallisen haarakatkoksen takia leveä (aberraatio).

Taulukko 1. Kammiotakykardian eri tyypit.
Terveen sydämen kammiotakykardiaOikean kammion idiopaattinen kammiotakykardia
Vasemman kammion (faskikulaarinen) kammiotakykardia
Sairaan sydämen kammiotakykardiaSydäninfarktin jälkitilaan liittyvä kammiotakykardia
Muihin sydänsairauksiin liittyvä kammiotakykardia (kardiomyopatiat, läppäviat)
Kammiotakykardiasta johtuva kammiovärinä
Monimuotoinen kammiotakykardia
Kääntyvien kärkien kammiotakykardia
Oikean kammion dysplasiaan liittyvä kammiotakykardia
Haaratakykardia