Sydänsairaudet

Rytmihäiriön katetriablaatiohoito

Sydänsairaudet
16.6.2014
Sinikka Yli-Mäyry

Monet rytmihäiriöt voidaan parantaa katetriablaatiohoidolla. Se tehdään lähes aina elektrofysiologisen tutkimuksen (ks. «Elektrofysiologisen tutkimuksen tekeminen ja tulosten arviointi»1) yhteydessä samalla kertaa. Varsinkin nuorilla potilailla katetriablaatiohoitoa on perusteltua harkita ensisijaisena hoitona pitkäaikaisen lääkehoidon sijasta. Lääkehoidolla päästään vain harvoin pysyvään hoitotulokseen.

Katetriablaatioon liittyvä 1–2 % komplikaatioriski on aina muistettava toimenpiteestä päätettäessä, koska valtaosa eteisperäisistä rytmihäiriöistä on hyvänlaatuisia.

Aiheet

Katetriablaatiolla hoidettavat rytmihäiriöt sekä yleisimmät aiheet ja vasta-aiheet on lueteltu taulukoissa «Katetriablaatiohoidon aiheellisuus.»1 ja «Katetriablaation aiheet ja vasta-aiheet.»2. Jos potilaalla on hankalaoireinen tai vaarallinen rytmihäiriötaipumus, joka ei ole hoidettavissa lääkkeillä tai vaste lääkehoitoon on riittämätön, niin katetriablaatio on aiheellinen. Tavallisimpia katetriablaatiolla hoidettavia rytmihäiriöitä aikuisilla ovat eteis-kammiosolmukkeen kiertorytmihäiriö (atrio-ventricular nodal reentry tachycardia, AVNRT), oikorataan liittyvä takykardiataipumus (atrio-ventricular reentry tachycardia, AVRT) sekä eteislepatus ja eteisvärinä. Kammioperäisistä rytmihäiriöistä yleisin hoitoaihe ovat normaalirakenteissa, joko oikeassa tai vasemmassa kammiossa, syntyvät yhdenmuotoiset kammiolisälyönnit tai yhdenmuotoinen kammiotakykardia.

Suoritus

Rytmihäiriön diagnoosi ja syntytapa määritetään ensin elektrofysiologisella tutkimuksella (ks. «Elektrofysiologisen tutkimuksen aiheet»2). Hoitokatetri viedään siihen kohtaan sydämen sisäpinnalla, josta rytmihäiriö käynnistyy (kuva «WPW-oireyhtymän hoito katetriablaatiolla»1). Sydämen sisällä olevat elektrodit välittävät signaaleja, jotka näkyvät monitorilla. Sydänsignaalit varmentavat hoitokohteen.

Radiotaajuusenergiaa käytettäessä hoitokatetrin päähän johdetaan 500 kHz:n radiotaajuusenergiaa (RF-ablaatio) 15–70 watin teholla. Hoito kestää 30–120 sekuntia rytmihäiriön mukaan. Jäähdytysmenetelmässä hoitokatetri jäähdytetään nestetypellä (ns. kryoablaatio) ja hoito kestää 2–4 minuuttia. Kummassakin tapauksessa katetrin pään lämpötilaa ja katetrin kudosvastustakärjen lämpötilaa mitataan koko ajan.

Jos katetri on täsmälleen oikeassa kohdassa, esimerkiksi oikoradan kohdalla, rytmihäiriö pysähtyy muutamassa sekunnissa. Lämpö tai jäädytys tuhoaa katetrin kanssa kosketuksissa olevat solut, jolloin niiden sähköä johtava ominaisuus häviää.

Hoitokohtaan muodostuu painauma, joka on syvyydeltään ja läpimitaltaan noin puoli senttimetriä. Tämä häviää muutamassa päivässä ja korvautuu arpikudoksella muutamassa viikossa. Lääkehoidon tarpeeseen toimenpiteen jälkeen vaikuttavat hoidetun alueen sijainti sekä muut sydänsairaudet (ks. «Hoito katetriablaation jälkeen»3).

Tulokset

Katetriablaation tuloksiin vaikuttavat useat tekijät. Pysyväistulokseen vaikuttavat sydämen rakenteelliset poikkeavuudet. Terveen sydämen rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidon tulokset ovat paremmat kuin sairaan sydämen (ks. taulukko « Katetriablaatiohoidon tulokset.»3). Eteisperäisten rytmihäiriöiden hoitotulokset ovat puolestaan paremmat kuin kammioperäisten.

Jos katetriablaatiohoito ei onnistu tai rytmihäiriö palautuu, toimenpide voidaan tarvittaessa tehdä uudelleen. Katetriablaation jälkeen lääkitystä ei välttämättä voida lopettaa, jos potilaalla on toinen erityyppinen rytmihäiriö.

Potilaalla voi olla myös muita lääkehoitoa vaativia sydänsairauksia, kuten kohonnut verenpaine tai sydämen vajaatoiminta.

Taulukko 1. Katetriablaatiohoidon aiheellisuus.
RytmihäiriöOireetLääkehoidon tehoKatetriablaatio
Rytmihäiriö vaaraton, sydämen rakenne normaaliYksittäiset eteis- ja kammiolisälyönnitLieviäAuttaa hyvin, ei sivuoireita.Ei yleensä tarpeen.
Eteisperäiset kapeakompleksiset takykardiat (supraventrikulaarinen takykardia)Hankalat, kotikonstit eivät auta, tiheästi toistuva.Eivät auta, ei haluta käyttää tai hankalia sivuvaikutuksia.Potilas päättää, haluaako katetriablaatiohoidon.
Oikean kammion ulosvirtauskanavasta alkava kammiolisälyöntisyys tai kammiotakykardiaTykytys, huimaus, pyörtyminenAuttaa osalle potilaistaLääkäri suosittelee kateriablaatiota tai muuta kajoavaa hoitoa, ja potilas päättää haluaako hoidon.
Faskikulaarinen kammiotakykardiaHuimausAuttaa osalle potilaistaLääkäri suosittelee kateriablaatiota tai muuta kajoavaa hoitoa, ja potilas päättää haluaako hoidon.
Rytmihäiriö mahdollisesti vaarallinen, sydämen rakenne normaali tai poikkeavaWPW-oireyhtymäVaikeita, pyörtyminen, huimausEivät auta, ei haluta käyttää tai hankalia sivuvaikutuksia.Lääkäri suosittelee kateriablaatiota tai muuta kajoavaa hoitoa, ja potilas päättää haluaako hoidon.
Potilaalle selitetään tarkasti rytmihäiriön hyvänlaatuisuus tai vaarallisuus
Eteislepatus
Eteisvärinä
Sydänsairauteen liittyvä kammiotakykardia (rytmihäiriötahdistin usein tarpeellinen)
Nopea tiheälyöntisyys ja sydämen merkittävä rakennepoikkeavuus
Taulukko 2. Katetriablaation aiheet ja vasta-aiheet.
AiheetToistuvia ja oireisia takykardioita
  • Lääkehoito ei tehoa.
  • Potilas ei halua pitkäaikaista lääkehoitoa.
Presynkopee tai synkopee takykardiapotilaalla
Eteisvärinäkohtaus (erityisesti oikoratapotilas)
Suuren riskin ammatti tai harrastus
Vasta-aiheetOireeton tai hyvin vähäoireinen rytmihäiriö suhteellinen vasta-aihe
Potilas ei halua hoitoa.
Vastasyntynyt tai pieni lapsi (alle 4 v), suhteellinen vasta-aihe
Lisääntynyt katetrointiriski
Taulukko 3. Katetriablaatiohoidon tulokset.
RytmihäiriöOnnistuminenPalautuminen
Eteis-kammiosolmukkeen kiertorytmihäiriö (AVNRT, atrio-ventricular reentry tachycardia)95 %Alle 5 %
Oikoradat90 %Alle 10 %
Eteistakykardia90 %15–20 %
Eteislepatus95 %10 %
Eteisvärinä50–70 %30–50 %
Eteis-kammioliitoksen katkaisu95 %5 %
Kammiolisälyönnit ja terveen sydämen kammiotakykardia90 %10 %
Infarktiarpeen liittyvä kammiotakykardia50 %25 %