Sydänsairaudet

Sydänsairauksien ehkäisy

Sydänsairaudet
16.6.2014
Markku Mäkijärvi

Sydänsairauksia voi ehkäistä. Perimälleen, sukupuolelleen ja iälleen ei kukaan voi mitään, mutta elintavoille ja riskitekijöille voi tehdä paljonkin. Terveelliset elintavat ovatkin sydänsairauksien ehkäisyn perusta.

Sydänsairaalla potilaalla on usein yksi tai useampi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä: kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, sokeriaineenvaihdunnan häiriö, tupakointi, liikunnan puute, ylipaino tai sukurasite (kuva «Lääkekorvausoikeudet sydän- ja verisuonisairauksissa vuonna 2012»1). Vaaratekijöiden tunnistaminen ja hallinta elämäntapoja tarkistamalla ja tarvittaessa lääkkein on ensiarvoisen tärkeää sydänsairauksien ehkäisyssä (ks. «Sydänsairauksien riskitekijöiden hallinta»1).

Todennäköisyys saada sydänsairaus on suurempi silloin kun sydämessä on synnynnäinen rakennevika tai henkilöllä on jokin muu merkittävä yleissairaus (esimerkiksi diabetes). Näissä tilanteissa on erityisen tärkeää noudattaa terveellisiä elintapoja.

Elintavat sydänsairauksien ehkäisyssä

Painonhallinta ja ylipainon välttäminen ovat sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn kannalta avainasemassa. Runsaasti kasviksia sisältävä kuitupitoinen ravinto on ruokavalion tärkein osatekijä (ks. «Ruokavalion merkitys sydänsairauksien ehkäisyssä»2). Riittävä liikunta sisältää lihasharjoittelua ja 2–3 hikeen asti yltävää liikuntasuoritusta viikossa. Se takaa hyvän peruskunnon ja auttaa sekä painonhallinnassa että stressin siedossa (ks. «Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertojärjestelmään»3).

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä tupakoimattomuus on yksittäisistä tekijöistä todennäköisesti tärkein (ks. «Tupakointi ja sydänsairaudet»4). Liiallisen alkoholin käytön ja muiden haitallisten nautintoaineiden välttäminen on myös tärkeää (ks. «Alkoholi ja sydän»5). Riittävää unta ja lepoa ei pidä unohtaa.

Kaikkien sairauksien ehkäisyssä positiivisella asenteella on huomattu olevan vaikutusta. Henkilöt, joilla on joku mieleinen harrastus, lemmikkieläin tai hyviä ystäviä, sairastuvat harvemmin. Jos he sairastuvat, he toipuvat myös muihin verrattuna nopeammin. Masennuksen on todettu huonontavan merkittävästi kaikkien pitkäaikaissairauksien hoitotuloksia (ks. «Stressi ja muut psykososiaaliset tekijät sepelvaltimotaudin riskitekijöinä»6 ja «Masennus ja sydäninfarkti»7).

Luontaistuotteiden merkitys

Sydän- ja verisuonisairauksien estoon on saatavilla paljon myös ns. luontaislääkkeitä. Kiistaton tieteellinen näyttö niiden tehosta ja turvallisuudesta puuttuu.

Suurin osa luontaislääkkeistä lienee käyttäjälleen talousvaikutuksia lukuun ottamatta harmittomia. Ne sisältävät usein vaikuttavan aineen lisäksi myös paljon sellaisia aineita, joiden yhteisvaikutukset voivat olla potilaan muun lääkityksen kanssa jopa vahingollisia.