Sydänsairaudet -kuvat

Verenpaineen seurantakortti

Sydänsairaudet-kuvat
16.6.2014
Silja Majahalme
Kuva 1. Merkitse sarakkeisiin jokaisen mittauksen kohdalle huolellisesti päivämäärä ja kellonaika. Ota taulukko mukaan vastaanotolle, koska lääkäri tai terveydenhoitaja voi käyttää sitä apuna arvioidessaan lääkityksen tarvetta tai vaikutusta.

Verenpaineen mittaus tehdään kaksi kertaa 1–2 minuutin välein. Merkitse kummankin mittauksen tulos taulukkoon sarakkeisiin 1. ja 2. mittaus. Voit myös laskea seuraavaan sarakkeeseen 1. ja 2. mittauksen keskiarvon (= verenpainetaso).

Seurantakortti tulostettavana mustavalkoversiona «»1.