Sydänsairaudet

Sydänsairaudet-tietokanta

Info
16.6.2014
Toimitus

Sydänsairaudet-tietokannan uudessa päivityksessä sisältö on tarkistettu kauttaaltaan uusimpien suositusten ja tietojen mukaiseksi. Muutoksia ja täydennyksiä on tullut mm. eteisvärinän hoitoon. Uusia artikkelien aiheita ovat sykemittari ja vasemman eteiskorvakkeen sulku.

Sydänsairaudet-tietokanta käsittelee käytännönläheisesti ja perusteellisesti yleisimpien sydänsairauksien hoitoa, tutkimuksia, riskitekijöitä ja ehkäisyä. Tietokannan keskeisen osan muodostavat sepelvaltimotautia, sydäninfarktia, kohonnutta verenpainetta, sydämen vajaatoimintaa, läppävikoja, yleisimpiä rytmihäiriösairauksia sekä kohonnutta kolesterolia käsittelevät luvut.

Esillä ovat myös tupakoinnin ja alkoholin käytön haittavaikutukset sekä ravinnon ja liikunnan merkitys sydänsairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi käsitellään monia potilaan arkeen liittyviä tärkeitä kysymyksiä.

Tietokannan tiedot helpottavat sydänpotilaan ja hoitopaikan yhteistyötä. Asioiden ymmärtämistä tukee monipuolinen nelivärikuvitus.

Sydänsairaudet-tietokanta on tarkoitettu sydänpotilaita hoitaville lääkäreille, sairaanhoitajille ja monille muille ammattilaisille sekä opiskelijoille. Se on myös hyvä omahoidon tuki sydänsairauksia sairastaville aikuisille, heidän omaisilleen sekä sydänsairaiden lasten vanhemmille.

Toimittajat «Toimittajat»1

Kirjoittajat «Kirjoittajat»2