Sydänsairaudet

Duodecim tietokantojen käyttöohje

Info
3.1.2007 • Viimeisin muutos 27.11.2014
Toimitus

Hakuohjelma

Hakutermit

Ohjelman oikeassa yläkulmassa on hakukenttä, johon kirjoitetaan halutut hakutermit. Artikkeleiden haku tapahtuu yhtä aikaa kaikista tietokannoista sekä erikseen indeksoitujen että tekstissä esiintyvien sanojen perusteella.

Jokaiseen artikkeliin on määritelty löytymistä helpottavia termejä, eli artikkeli on indeksoitu sanoilla, jotka kuvaavat sen sisältöä. Lisäksi tekstejä indeksoidaan mm. kirjoittajan, erikoisalan ja artikkelityypin mukaan. Tekstissä esiintyvät sanat voivat olla mitä tahansa sanoja tai vain osia niistä.

Hakusanoja voidaan yhdistää yksinkertaisesti välilyönnillä, esimerkiksi hakutermeillä "lapsi kuume" haetaan artikkelit, jotka käsittelevät sekä lapsia että kuumetta. Hakusanojen yhdistämiseen voi käyttää myös ja sekä tai sidossanoja.

Hakutermeissä merkkejä voidaan korvata sekä tähdellä (*) että kysymysmerkillä (?). Tähti korvaa yhden tai useampia merkkejä, kysymysmerkki vain yhden merkin.

Hakukenttä tyhjennetään hakupainikkeen yläpuolella olevalla Tyhjennä-painikkeella.

Hakutoiminnot

Hakukentän yläpuolella on painikkeet artikkelien selaukselle, sanastolle, päivitetyille ja luetuille artikkeleille sekä hakukentän tyhjentämiseksi.

Uudet ja päivitetyt artikkelit

Päivitetyt-painikkeenvalitsemalla tehdään haku, joka kohdistuu vain kuuden edellisen kuukauden aikana lisättyihin uusiin tai päivitettyihin artikkeleihin.

Jos esimerkiksi haluat tietoa vain astmaan liittyvistä uusista ja päivitetyistä artikkeleista, kirjoita ensin hakukenttään astma ja paina sen jälkeen päivitetyt-painiketta,jolloin osumaluettelo listataan. Kiinnostavan erikoisalan kehitystä voi kätevästi seurata antamalla hakusanaksi haluttu erikoisala ja hakea sen avulla vain päivitettyjä artikkeleita.

Osumaluettelossa ja selauksessa päivitetyt artikkelit näytetään värillisillä palloilla otsikoiden edessä: uusi tai merkittävästi päivitetty punaisella ja suppeammin päivitetty sinisellä pallolla.

Selaus

Selaus-painikkeesta tietokantoja pääsee selaamaan painetun kirjan sisällysluettelon tapaan. Sisällysluettelossa näytetään valittuun alatasoon liittyvät artikkeliotsikot, joita napsauttamalla artikkelit avataan.

Sanasto

Sanastoa käytetään sopivan hakusanan löytämiseen. Sanasto toimii kirjoittamalla ensin haettavasta sanasta vähintään kolme merkkiä hakukenttään, jonka jälkeen painetaan Sanasto-painiketta. Hakukentän alapuolelle listataan luettelo tarkoista hakutermeistä, jotka alkavat annetuilla merkeillä. Luettelosta valittu hakutermi kopioituu suoraan hakukenttään.

Esimerkiksi kirjoita hakukenttään astm ja paina sen jälkeen Sanasto-painiketta. Alapuolelle avautuvassa listassa ovat mm. hakutermit astma, astmaatikko, astmaoireilu ja astmatulehdus. Valitsemalla listasta astmatulehdus, se kopioidaan hakukenttään ja haku käynnistyy.

Luetut artikkelit

Kaikkien luettujen artikkelien otsikot jäävät lukuhistoriaan, josta voidaan palata nopeasti aikaisemmin tarkasteltuihin artikkeleihin. Luettujen artikkeleiden historiatiedot eivät säily ohjelman eri käyttökertojen välillä, eli ne tyhjennetään samalla kun selain suljetaan. Luettujen artikkeleiden otsikot saadaan näkyviin painikkeella Luetut. Otsikoita napsauttamalla artikkelit avataan uudestaan.

Tyhjennä

Viimeisenä hakuun liittyvänä toimintopainikkeena on hakukentän tyhjennyspainike, jota kautta päästään nopeasti kirjoittamaan uusi haku.

Hakutuloksen tarkastelu

Haun tekeminen

Hakutulos eli osumaluettelo saadaan näkyviin selainikkunan oikeaan laitaan, hakukentän alapuolelle napsauttamalla hakutermien kirjoittamisen jälkeen hakukentän viereistä Hae-painiketta tai painamalla näppäimistöltä Enter-näppäintä.

Tulosten tarkastelu

Hakutulosten määrää pystyy tarkastelemaan tietokannoittain. Jokaisen tietokannan perässä on luku, joka kertoo montako osumaa kyseisestä tietokannasta löytyy. Jos osumia ei ole, tietokannan otsikko on harmaa ja sen perässä on nolla.

Oletuksena jokaisen haun jälkeen listataan osumat kaikista tietokannoista. Hakutuloksen jokainen tietokanta toimii kuitenkin myös pikapainikkeena valitun tietokannan hakutuloksiin. Otsikkoa napsauttamalla osumalistassa näytetään vain valitun tietokannan artikkelit. Esimerkiksi hae kuvia helposti näin: kirjoita hakusanaksi ruusu, paina Hae-painiketta ja napsauta hakutulos-ikkunassa kohtaa Kuvat.

Pitkä osumaluettelo on katsottavissa kokonaan ikkunan vierityspalkeista.

Artikkeleiden lukeminen

Avaaminen

Artikkelit avataan osumaluettelosta otsikkoa napsauttamalla, jolloin tekstit avautuvat osumaluettelon viereen, ohjelman ikkunan vasemmalle puolelle. Valittu artikkeliotsikko korostetaan osumaluettelossa, jotta osumaluetteloa ja artikkeleita on helpompi ja nopeampi selata läpi.

Sisällysluettelo

Artikkelin alussa on sisällysluettelo, joka koostuu linkeistä artikkelin väliotsikoihin, eli artikkelin tiettyyn kohtaan pääsee nopeasti napsauttamalla sisällysluettelon otsikoita. Artikkelin sisällysluetteloon pääsee mm. näppäimistöltä Home-painikkeella.

Artikkelitoiminnot

Artikkelin yläpuolelle on toimintoja, jotka liittyvät artikkeliin tai koko Lääkärin tietokannat -ohjelmaan. Valittavissa olevat toiminnot ovat: Oman sairaanhoitopiirin alueellisen hoito-ohjelma-artikkelin lukeminen, muiden alueellisten hoito-ohjelmien lukeminen, artikkeliin liittyvän potilasohjeen lukeminen, oman sairaanhoitopiirin potilasohjeen lukeminen, luettavan artikkelin tulostaminen sekä palautteen lähetys.

Kaikki toiminnot eivät ole välttämättä aina käytössä. Esimerkiksi jos artikkeliin ei liity potilasohjetta, sen painike on poissa käytöstä ja näkyy harmaana.

Alueelliset hoito-ohjelmat

Jos Lääkärin käsikirjan tai Käypä hoito -tietokantojen artikkeliin liittyy alueellisia hoito-ohjelmia, vasemmasta yläreunasta voidaan napsauttaa Oma piiri -painiketta, joka näyttää tämän artikkelin. Jotta Oma piiri voitaisiin valita, oma sairaanhoitopiiri tulee olla valittuna. Suurimmalla osalla käyttäjistä valinta on jo tehty, jos ohjelmaa käytetään esimerkiksi työpaikalta.

Painikkeesta Muut piirit voi valita muiden sairaanhoitopiirien hoitosuosituksia. Painiketta napsauttamalla saadaan alasvetolista piireistä, joilla on alueellinen hoitosuositus aiheesta.

Potilasohjeet

Artikkeliin voi mahdollisesti liittyä alueellisen hoito-ohjelman tavoin potilasohje, joka voidaan avata omaa hoito-ohjelmaa vastaavalla tavalla.

Artikkelin tulostus

Avatun artikkelin pystyy tulostamaan painamalla Tulosta-painiketta. Artikkelin voi tulostaa myös napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla esiin tulevasta valikosta Tulosta/Print.

Palaute

Ehdotuksia, kommentteja ja muuta palautetta Lääkärin tietokannoista voidaan lähettää palautelomakkeen kautta.

Haku tekstin sisällä

Selaimen omaa hakutoiminto on kätevä apuväline artikkelin sisällä tehtävään sanahakuun. Toiminnallisuus vaihtelee eri selaimissa, mutta useimmiten se toimii napsauttamalla artikkelia hiirellä ja painamalla näppäimistöltä esim. Ctrl- ja F-näppäimiä, joka tuo näkyviin hakuikkunan ja auttaa tekstin hakemisessa.

Linkit

Siirtyminen linkeissä

Monissa artikkeleissa on aiheeseen liittyen erilaisia linkkejä. Linkit ovat erivärisiä, joka kertoo minkä tyyppinen linkki on.

Linkin takaa löytyvän artikkelin otsikon näet asettamalla hiiren kohdistimen linkin päälle, jolloin otsikko ilmestyy sekä linkin viereen että selainikkunan alareunaan.

Luettujen artikkeleiden välillä voidaan siirtyä selaimen Edellinen- ja Seuraava-painikkeilla.

Näytön tasoa osoittavat linkit

Lääkärin käsikirjan ja Käyvän hoidon artikkeleissa on näytön tieteellistä tasoa osoittavia linkkejä, joiden tunnuksena on punaisella väripohjalla oleva kirjain (AD). Kirjainta napsauttamalla päästään kyseisen kohdan näytön tasoa kuvaavaan tausta-aineistoon «Näytön tason luokitus»1.

Taulukko 1. Näytön tason luokitus
KoodiTasoHuomautukset
Kuhunkin suosituslauseeseen liittyy lisäksi arvio tulosten kliinisestä merkittävyydestä, jonka perusteella toimintasuositus on positiivinen, negatiivinen tai suosittaa potilaskohtaista harkintaa.
AVahva tutkimusnäyttöUseita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia
BKohtalainen tutkimusnäyttöAinakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia
CNiukka tutkimusnäyttöAinakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus
DEi tutkimusnäyttöäAsiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

Tausta-aineistotekstit eli näytöntasokatsaukset alkavat aihetta kuvaavalla otsikolla, jota seuraa koodikirjain. Sen alla on väittämä, jota näytöntasokoodi koskee, jota seuraa lyhyt kuvaus alkuperäistutkimuksista tai systemoidusta katsauksesta.

Kirjaimen selitykset löytyvät myös taulukosta, joka avautuu näytönastekatsauksen näytöntasokoodia napsauttamalla.

Äänilinkit

Ääninäytteet ovat omana tietokantanaan, ja niitä voi hakea muiden artikkelien tapaan hakutermeillä tai selaus-toiminnolla, jolloin ääninäytteitä voi kuunnella suoraan menemättä ensin niitä sisältäviin artikkeleihin. Artikkeleihin liittyviä ääninäytteitä pääsee kuulemaan napsauttamalla äänilinkkejä. Löydät kaikki äänilinkkejä sisältävät artikkelit hakusanalla ääninäyte.

Ääninäytteiden kuunteleminen on mahdollista, jos tietokoneesta löytyy äänikortti sekä sopiva toisto-ohjelma. Artikkelin avaaminen lataa ääninäytteen, ja jos sopiva soitto-ohjelma löytyy, toisto käynnistyy samantien.

Videot

Videomateriaalimme julkaistaan Vimeo-nimisessä videopalvelussa, joka mahdollistaa monipuolisen ja nykyaikaisen julkaisun erilaisiin päätelaitteisiin. Ennen videoiden julkaisua niiden tekninen toimivuus ja laatu tarkistetaan. Jos videot eivät näy, kannattaa tarkistaa, että internet-yhteydet ovat muuten kunnossa, videoita katsotaan osoitteen www.terveysportti.fi «http://www.terveysportti.fi»1 alta sekä Vimeon pääsivu www.vimeo.com «http://www.vimeo.com»2 avautuu. Videot vaativat normaalia enemmän verkkoliikennettä, siksi katselu esimerkiksi kännykkäverkossa voi olla pätkivämpää.

Ohjelmalinkit

Lääkärin tietokantoihin on liitetty joukko pieniä apuohjelmia, jotka helpottavat lääkärin kliinistä työtä tekemällä laskutoimituksia sekä auttamalla lomakkeiden täyttämisessä ja tulostamisessa.

Osaohjelmista on ensin ladattava ja käynnistettävä omalla tietokoneella. Ohjelmalinkkiä napsauttamalla selain kysyy tallennuspaikkaa sekä käynnistetäänkö ohjelma lataamisen jälkeen. Tähän voi vastata kyllä.

Osa ohjelmista toimii vain, jos tietyt aputiedostot löytyvät käyttäjän tietokoneelta. Jotkut ohjelmat toimivat vain Windows-ympäristössä, eikä Kustannus Oy Duodecim ei vastaa ohjelmien toiminnasta kaikissa laite- ja ohjelmistokokoonpanoissa.

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

Ohjelmaa voidaan käyttää Internet-selaimella, joka tukee tyylimäärittelyitä sekä javascriptia. Ohjelmaa suositellaan käytettävän ajantasaisilla ja tietoturvallisilla selaimilla.

Minimi näytön resoluutio eli tarkkuus on 1024 × 768 pikseliä.

Internet-yhteyden nopeus vaikuttaa ohjelman suorituskykyyn. Parhaimmillaan ohjelma on nopeilla kiinteillä yhteyksillä, mutta ohjelma toimii tyydyttästi myös hitaammilla linjoilla.