FACULTAS toimintakyvyn arviointi

Liite 1. Lintonin kipukysely

FACULTAS toimintakyvyn arviointi
19.3.2008
Maija Haanpää, Timo Kauppila, Michael Eklund, Veikko Granström, Nora Hagelberg, Pekka Hannonen, Eero Kyllönen, Marja Kyrö, Teija Loukusa-Nieminen, Sinikka Luutonen, Tiina Telakivi, Aarne Ylinen ja Ilkka Pakkala

© Steven J Linton

Yrkes- och miljömediciniska kliniken, Örebro

(suomeksi sovittanut Ulla-Maija Kauko / KKK, Paula Simonen SatSHP)

Lintonin kipukysely

Nimi: _______________________________________________

Osoite: _____________________________________________

Puh: _______________________________________________

Tässä lomakkeessa on kysymyksiä ja väittämiä, jotka voivat olla ajankohtaisia Sinulle, joka kärsit kivuista ja säryistä. Lue jokainen kysymys huolella ja vastaa niihin välittömästi. On tärkeätä, että vastaat jokaiseen kysymykseen. Lomakkeelta löytyy aina joku vaihtoehto, joka vastaa parhaiten tilannettasi.

Lintonin kipukyselyn pisteytysohjeet

Laske summapistemäärä kohdista 5–25 seuraavasti:

  • Kohdat 6 –7: rasti ylärivin vasemman laidan ruudussa (0 päivää, 0 –1 viikkoa) = 0 pistettä. Rasti ylärivissä toiseksi vasemmassa ruudussa (1–2 päivää, 2–3 viikkoa) = 1 pistettä jne, jolloin rasti alarivin oikeassa äärilaidassa (yli 365 päivää, yli 52 viikkoa) = 9 pistettä.
  • Kohdissa, jotka on merkitty 10–x, pistemäärä saadaan vähentämällä potilaan ympyröimän vaihtoehdon numero kymmenestä. Muissa kohdissa pistemäärä on sama kuin potilaan ympyröimän vaihtoehdon numero.

Kipukyselyn viitearvot

< 90 = vähäinen kroonistumisen riski

90–105 = kohtalainen kroonistumisen riski

>105= korkea kroonistumisen riski Tules, Lindgren toim. v. 2005 (s. 252)